Posts Tagged ‘Sex appeal’

Posted by Catarina Hurtig at 23:57 on September 16th, 2010 Ja vi elsker dette landet

Och så måste jag apropå föregående inlägg visa de norska motsvarigheterna. Jag har träffat dem alla ex antal gånger och älskar dem. Särskilt kung Harald. Finns det någon mysigare? Jag vet inte men om jag skulle välja en kung att vara gift med så måste jag nog säga Harald. Inte för hans sex appeal. Inte för hans rikedomar. Inte för hans looks. Inte för hans slott. Utan för att han är unik i sitt slag.